Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer (020) 3 420 430.

Uw afspraak

Komt u voor het eerst naar The Hand Clinic, dan worden uw persoonlijke gegevens genoteerd bij de ontvangstbalie. Dit inschrijven kost tijd (uw gegevens worden gecontroleerd en ingevoerd). Ons verzoek is om 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Niet vergeten mee te nemen!

Voor deze inschrijving dient u het volgende mee te nemen:

  • Uw Actuele Medicatie Overzicht (deze kunt u bij de apotheek ophalen).
  • De verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist, indien u een papieren kopie van uw verwijzer heeft ontvangen.
  • Een bewijs van de verzekeringsmaatschappij waar u staat ingeschreven (geldig verzekeringspasje).
  • Uw identiteitsbewijs (als uw kind als patiënt komt, dat van uw kind): een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Het BSN (sofi-)nummer zal worden overgenomen van uw rijbewijs of paspoort, dit als uitvoering van de regels van de Rijksoverheid.
  • De naam en de adresgegevens van uw huisarts voor de schriftelijke terugkoppeling van het consult.

Afspraak afzeggen

Bent u verhinderd om naar een afspraak te komen, wilt u zich dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van te voren, afmelden via (020) 3 420 430 of ons een e-mail sturen.

U kunt direct een nieuwe afspraak maken en er kan wellicht een andere patiënt in uw plaats geholpen worden.

Patiënten die binnen 24 uur voor de afspraak afzeggen of zonder afzeggen niet verschijnen op hun afspraak, krijgen een rekening thuis gestuurd (het zogenaamde ‘wegblijftarief’).