Noodgevallen

Bij algemene  spoedgevallen

Wanneer The Hand Clinic niet geopend is, kunt u zich voor spoedgevallen aan de hand en pols melden bij de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis in uw omgeving. Vraagt u hier naar de dienstdoende plastisch chirurg – deze specialisten weten het best hoe te handelen bij een dergelijk spoedgeval.

Bij spoedgevallen na een operatie uitgevoerd in The Hand Clinic

Eenmaal thuis na een operatie uitgevoerd in The Hand Clinic kunt u voor spoedgevallen direct contact opnemen met The Hand Clinic. Als deze is gesloten, kunt u bellen met het noodnummer dat na de operatie aan u is meegegeven.