Wachttijden

Hieronder treft u een overzicht van de wachttijden voor de handchirurgen en handtherapeuten. De wachttijd voor een eerste afspraak is de tijd tussen het moment dat u belt voor een afspraak en de daadwerkelijke afspraak. De wachttijd voor een operatie is de tijd tussen het moment waarop de handchirurg samen met u besluit tot een behandeling en het moment dat u daadwerkelijk wordt geopereerd.

Onderstaand overzicht geeft een indicatie! De werkelijke wachttijd kan langer zijn indien u een voorkeur voor een van onze specialisten of therapeuten heeft, of indien het plafondbudget van uw verzekeraar niet voldoende hoog is.

Spreekuur*Operatie**Behandeling
Handchirurgen4 weken2 weken
Handtherapeutengeen wachtlijst

De tijd is aangegeven in (hele) weken.

Op en rondom feestdagen en vakanties heeft The Hand Clinic afwijkende openingstijden. Hierdoor kunnen langere wachttijden ontstaan dan u van ons bent gewend.

De laatste maanden van het jaar melden zich vaak veel nieuwe patiënten aan en zal de wachttijden oplopen.

* Treeknorm toegangstijd reguliere eerste polikliniekbezoek

80% van de patiënten moet binnen vier weken terecht kunnen voor een reguliere eerste polikliniekbezoek. De maximale toegangstijd voor een reguliere eerste polikliniekbezoek bedraagt vier weken.

The Hand Clinic heeft met alle zorgverzekeraars overeenkomsten voor de vergoeding van zorg, deze omvatten ook het totale budget voor behandelingen per kalenderjaar. Een en ander kan ervoor zorgen dat patiënten van een zorgverzekeraar die verhoudingsgewijs te weinig zorg heeft ingekocht langer moeten wachten op een afspraak terwijl er wel ruimte in de agenda is. Uiteraard is dit dan van tevoren met de zorgverzekeraar afgesproken.

** Treeknorm wachttijd dagbehandeling

80% van de patiënten moet binnen zes weken terechtkunnen voor een dagbehandeling. De maximale wachttijd voor een dagbehandeling is zeven weken.

Deze norm kan alleen gegarandeerd worden bij operaties die in The Hand Clinic worden uitgevoerd.

De wachttijden zoals hierboven zijn aangegeven zijn voor reguliere eerste consulten als u geen voorkeur uitspreekt voor een bepaalde chirurg. De wachttijd kan langer zijn wanneer u een voorkeur voor een specifieke chirurg (bijvoorbeeld in verband met een verwijzing voor een second opinion) uitspreekt.

Retrospectieve wachttijden

In The Hand Clinic bepaalt de patiënt in samenspraak met de kliniek wanneer hij geopereerd zal worden. Veel patiënten kiezen niet voor de eerst mogelijke operatiedatum, maar juist (veel) later, omdat dit beter uitkomt in het werk, met vakanties of in de thuissituatie.
Volgens de verplichting conform de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit rapporteert The Hand Clinic hier ook de retrospectieve wachttijden. In plaats van naar de toekomst te kijken bij de wachtlijstbepaling, moet de wachttijd worden bepaald aan de hand van afgesloten DBC-zorgproducten in de afgelopen drie maanden. Hierin wordt dan dus geen enkele rekening gehouden met de daadwerkelijke wachttijden. Dit overzicht van de retrospectieve wachttijden geeft alleen weer hoeveel tijd er in de afgelopen drie maanden gemiddeld zat tussen het consult en de operatie.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Plafondbudget

Helaas kunnen wij niet iedereen op korte termijn een eerste consult bij The Hand Clinic aanbieden, omdat bepaalde zorgverzekering(en) voor 2021 aan The Hand Clinic onvoldoende budget hebben verstrekt. Dit wordt ook wel ‘plafondbudget’ genoemd. Daarom moeten wij patiënten die verzekerd zijn bij deze verzekeringen helaas een consult met lange wachttijd aanbieden. Patiënten van andere zorgverzekeringen kunnen (veel) sneller terecht (zie bovenaan pagina). Ook wij vinden dit niet eerlijk, maar kunnen de behandelingen uiteraard niet gratis doen.

Om u te helpen om mogelijk toch sneller bij ons terecht te kunnen, hebben wij een voorbeeld voor een klachtenbrief voor u voorbereid. U kunt deze bij ons opvragen en opsturen naar uw zorgverzekeraar.

U heeft recht op behandeling door ons!

In het kader van vrije artsenkeuze heeft u het recht om in The Hand Clinic te worden behandeld. Uw huisarts heeft u verwezen naar The Hand Clinic omdat onze kliniek gespecialiseerd is op hand- en polsaandoeningen en uitstekende resultaten voor patiënten bereikt. Niet voor niets is The Hand Clinic al jaren beoordeeld met gemiddeld een 9,3 en beveelt 99% van de patiënten ons aan bij vrienden en kennissen (zie ook ZorgkaartNederland).