Colofon

Redactie en Tekst

The Hand Clinic
Keienbergweg 8
1101 GB Amsterdam

Ontwerp en Uitvoering

Designwise, Leiderdorp

Disclaimer

Stichting The Hand Clinic (Kamer van Koophandel: 34264307), hierna te noemen The Hand Clinic, verleent u hierbij toegang tot https://www.thehandclinic.nl (“de website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
The Hand Clinic behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

The Hand Clinic spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van The Hand Clinic.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan The Hand Clinic nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij The Hand Clinic.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van The Hand Clinic, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.