De operatie

Inhoud van deze pagina:

De operatie en corona

 • De operatie en de corona-vaccinatie

  Wordt u binnenkort geopereerd? Zorg dan dat u de vaccinatie minimaal twee dagen vóór de operatie krijgt. Liefs eerder. Zo voorkomt u dat eventuele bijwerkingen van de vaccinatie tot gevolg hebben dat u niet geopereerd kunt worden.
  Na een operatie, ook met narcose, kunt u gewoon gevaccineerd worden, het is niet nodig om na een operatie een aantal dagen te wachten voordat de vaccinatie gegeven mag worden.

 • De operatie en een positieve corona-test

  Wanneer u binnenkort wordt geopereerd en minder dan 7 weken geleden corona-positief getest bent, is het verstandig om de operatie een aantal weken uit te stellen om eventuele risico’s voor u te beperken. Graag verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen zodat we een nieuwe afspraak kunnen inplannen.

Voor de operatie

Covers van diverse folders van The Hand ClinicVan uw handchirurg heeft u informatie over uw aandoening en de operatie gekregen. Niet voor alle operaties is een patiëntenfolder opgesteld. Maar indien u deze heeft gekregen, raden wij u aan deze informatie nog eens rustig na te lezen. Afhankelijk van uw specifieke situatie kan de gang van zaken enigszins anders zijn.

De handchirurg bespreekt bij iedere operatie de risico’s, complicaties en alternatieven van de ingreep. Deze informatie is in een ‘Informed Consent’ samengevat en u heeft schriftelijk toestemming gegeven voor de operatie.

Voorbereidingen

Er zijn een aantal voorbereidingen die u kunt treffen voor de dag van de operatie:

 • Regel vervoer en begeleiding voor de dag van de operatie. U mag niet zelf autorijden!
 • (Zo nodig) hulp regelen voor huishouding, kinderen verzorgen en eten bereiden;
 • Draag makkelijke kleding met ruime mouwen, zodat het verband hier makkelijk overheen gaat;
 • Houd er rekening mee dat douchen, haren wassen, tanden poetsen en naar het toilet gaan lastig kan zijn;
 • Laat kostbaarheden thuis;
 • Draag geen ringen en/of armbanden;
 • Zorg dat u geen nagellak, gel- of acrylnagels op heeft, dit is nodig om de bloeddoorstroming te controleren;
 • Antistollingsmedicatie moet tijdig worden gestopt! Tenzij anders is aangegeven door uw handchirurg;
 • Overige medicatie mag u gewoon innemen zoals u gewend bent;
 • Roken beïnvloedt de wondgenezing na de operatie. Wij adviseren u te stoppen met roken voorafgaand aan de operatie. Hoe eerder u stopt met roken en des te langer u dit volhoudt na de operatie, hoe kleiner de kans op complicaties;
 • Om complicaties zo veel mogelijk te voorkomen, verzoeken wij u alcohol- en drugsgebruik te minderen. Bij voorkeur geheel te stoppen. Dit heeft namelijk invloed op de verdoving, medicatie na de operatie en uw herstel!;
 • Voorafgaand aan de operatie mag u gewoon eten en drinken, tenzij anders is aangegeven door uw handchirurg of anesthesioloog.

De operatiedag

Let op: gezien de huidige richtlijnen omtrent het coronavirus is het helaas niet mogelijk voor uw begeleider om in de wachtkamer plaats te nemen.

Op de dag van de operatie dient u zich te melden bij de balie. Wij vragen u 15 minuten eerder aanwezig te zijn. Als u wordt geopereerd waarbij de verdoving in de bovenarm moet worden gezet, wordt u hiervoor eerst opgehaald. Dit heeft ongeveer 30 minuten nodig om in te werken. Indien u de verdoving plaatselijk krijgt, wordt u direct naar de operatiekamer meegenomen. U komt of in een comfortabele stoel te zitten of op de operatietafel te liggen.

Operatie
Het doel van elke behandeling is om functie, vorm en cosmetisch van de hand zo goed als mogelijk herstellen. Operaties worden met fijn instrumentarium en met speciale technieken uitgevoerd, vaak ook met behulp van loupebril en/of röntgendoorlichting.

Tijdens de operatie ligt u op een operatietafel en bent u van het operatieveld gescheiden door een groot groen laken. Tijdens de operatie kunt u naar muziek luisteren of naar een film kijken op uw eigen mobiele telefoon. Als u tijdens de operatie iets wilt weten, kan dat natuurlijk ook.

Uitrusten
Na de operatie wordt u teruggebracht naar de wachtkamer. U krijgt een drukverband om de hand en/of pols en deze wordt vervolgens in een mitella geplaatst. De verdoving werkt langzaam uit, waarna u ook weer controle krijgt over de bewegingen in de arm/hand.

Vervolgafspraken
Wanneer u voldoende bent bijgekomen van de operatie en u zich fit genoeg voelt, mag u weer naar huis. U krijgt een afspraak mee voor de eerste controle. Na een operatie is verdere behandeling door een gespecialiseerd handtherapeut veelal noodzakelijk om het beste resultaat te bereiken. Ook hiervoor krijgt u een afspraak mee. Indien mogelijk worden de afspraken voor de handtherapeut en de handchirurg gecombineerd.

Weer thuis

Houd de hand in ieder geval de eerste 48 uur hoog. Zolang de arm nog verdoofd is, kunt u de mitella gebruiken. Anders kunt u de hand hoog op een kussen leggen terwijl u zit of uitrust/slaapt. Dit voorkomt zwelling en een pijnlijk ‘kloppend’ gevoel. Na de operatie is de hand en/of pols verbonden. Dit verband kan variëren van een minimaal klein verbandje (dat snel oefenen toelaat) tot een groot gips. In de ontslagbrief staat vermeld of u dit verband/gips zelf mag verwijderen of dat dit door de handtherapeut voor u wordt gedaan.

Wondverzorging
U moet de hand dagelijks kortdurend spoelen onder de lauwwarme kraan of onder de douche houden. Doe dit twee keer per dag. Dep de wond droog en laat de wond voor 30 minuten drogen aan de lucht. Let erop dat u de wond niet gaat weken of vuile activiteiten uitvoert. Denk aan afwassen of huisdieren aaien. Als u naar buiten gaat kunt u de wond afdekken met een pleister. Bent u thuis? Laat de wond dan zo veel mogelijk aan de lucht drogen. Gebruik geen crème of desinfecterende middelen op de wond.

Belasting van de hand/pols
Neem na de operatie voldoende rust. Het is van belang dat u na de operatie de hand niet zwaar belast. Normaal bewegen mag in de meeste gevallen wel. Concreet betekent dit dat wij u vragen om krachtsinspanning te vermijden en niet te trekken, duwen, sjouwen of tillen met de geopereerde hand. Dit om de wondgenezing zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Het verband mag tijdens het dragen niet nat worden. Voor het verwijderen van de hechtingen krijgt u een vervolgafspraak.

Pijnmedicatie
Het is belangrijk dat u niet wacht met het innemen van de medicatie tot de pijn onhoudbaar is. U moet proberen de pijn voor te zijn. U kan paracetamol gebruiken tot 4 keer per dag 1.000 mg. Neem de pijnstillers zo regelmatig mogelijk in. Zo kunt u de terugkeer van pijn voorkomen. Na sommige operaties kunnen zwaardere pijnstillers nodig zijn. U krijgt dan een recept waarmee u bij uw eigen apotheek terecht kunt. Of er wordt een recept naar uw apotheek gestuurd en daar kunt u de pijnstillers afhalen.

Verder
Er zijn een aantal dingen die u kan opmerken aan de hand na het verwijderen van het verband:

 • De hand is dik en gezwollen;
 • De hand is roze van het desinfectiemiddel dat is gebruikt tijdens de operatie;
 • Er kunnen blauwe plekken zichtbaar zijn in een wat groter gebied en welke kunnen doorlopen naar de onderarm.

Dit zijn normale reacties en uiterlijke kenmerken van het lichaam op de operatie. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken.

Oefeningen
Er zijn een aantal oefeningen die u kunt uitvoeren. Deze krijgt u van de handtherapeut mee tijdens een afspraak of staan in de video die u is toegestuurd over de operatie. Mocht u een video hebben gekregen, krijgt u de oefeningen op de dag van de operatie op papier mee. Deze zullen u helpen om de zwelling te beperken en de beweeglijkheid te verbeteren.

Risico’s en complicaties

Er zijn er een aantal kenmerken/signalen wanneer u contact moet opnemen met The Hand Clinic:

 • Wanneer u denkt dat het verband of het gips te strak zit. Dit uit zich in tintelende vingers, veel zwelling, veel pijn;
 • Wanneer er sprake is van een nabloeding die niet uit zichzelf stopt;
 • Wanneer de wond erg week is en drogen aan de lucht niet helpt;
 • Als u denkt aan een wondinfectie. Dit kan zijn:
  • Wanneer er pus uit de wond komt;
  • Als er een rode kring om de wond heen zit;
  • Wanneer de hand ernstig gezwollen is en de vingers amper te bewegen zijn.
 • Bij koorts hoger dan 38,5 graden. Let wel: de eerste dagen na de operatie komt een lichte temperatuursverhoging tot 38 graden vaker voor.

Als u geen goed gevoel heeft over de wond, kunt u contact opnemen met The Hand Clinic. Na de operatie krijgt u de ontslagbrief mee, waarin vermeld staat hoe u contact kunt opnemen met The Hand Clinic. Naar aanleiding van telefonische vragen, zal worden beoordeeld of u ter controle langs moet komen. Voor alle overige vragen die geen medische noodzaak hebben, vragen wij u om contact op te nemen met de kliniek van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.

Nog vragen?

Bij vragen kunt u terecht bij The Hand Clinic. Tijdens uw verblijf in The Hand Clinic zullen de verpleegkundigen en de handchirurg ook steeds toelichten wat er gaat gebeuren. Zij zijn ook graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Informatiefolders