De operatiedag

Weer thuis

Houd de hand in ieder geval de eerste 24 uur in de mitella of leg hem hoog op een kussen terwijl u zit of uitrust/slaapt. Dit voorkomt zwelling en een pijnlijk ‘kloppend’ gevoel. Na de operatie is de hand en/of pols verbonden. Dit verband kan variëren van een minimaal klein verbandje (dat snel oefenen toelaat) tot een groot gips. Meestal wordt het verband of het gips pas verwijderd tijdens de eerste controle in The Hand Clinic.

Verder

  • Neem voldoende rust.
  • Als u het verband zelf thuis mag verwijderen van de handchirurg, mag u het wondgebied 24 uur na de operatie al douchen of wassen. Droog deppen met een schone handdoek en weer (laten) verbinden volgens de instructies.
  • Wanneer het verband/gips niet verwijderd mag worden, dan moet dit droog blijven tijdens wassen en/of douchen.
  • Wanneer u denkt dat het verband of het gips te strak zit (tintelende vingers, veel zwelling, veel pijn) neem dan contact op met The Hand Clinic!
  • De eerste dagen na operatie kan een lichte temperatuursverhoging tot 38.0ºC normaal zijn.
  • Neem bij koorts hoger dan 38.5ºC contact op met The Hand Clinic!
  • Doe de oefeningen zoals die zijn opgedragen door de handtherapeut!
  • Hervatten van uw werk en sport in overleg met handchirurg of handtherapeut, afhankelijk van werk/sport en wondgenezing.

Risico’s en complicaties

In het algemeen kunnen bij elke operatie complicaties optreden, zoals een nabloeding of een wondinfectie. Bij een handoperatie treden deze complicaties zelden op en kunnen vrijwel altijd goed behandeld worden.

Een specifieke complicatie na hand- en polschirurgie is dystrofie (ook wel CRPS type I genoemd). De meest voorkomende symptomen hiervan zijn: overmatige pijn en zwelling, zweten en verkleuring van de gehele hand. Deze complicatie verloopt in de meeste gevallen mild en is slechts van tijdelijke aard.

Nog vragen

Bij vragen kunt u terecht bij The Hand Clinic. Tijdens uw verblijf in The Hand Clinic zullen de verpleegkundigen en de handchirurg ook steeds toelichten wat er gaat gebeuren. Zij zijn ook graag bereid al uw vragen te beantwoorden.