Prof. dr. L. Eijsman, nieuw lid voor Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van The Hand Clinic heeft met ingang van 30 augustus 2016 een nieuw lid, prof. dr. L. Eijsman.

De afgelopen acht jaar heeft prof. dr. W.J. Mulder met grote betrokkenheid het lidmaatschap van de RvT gestalte gegeven. Hij heeft als emeritus hoogleraar plastische en handchirurgie met zijn medische expertise en ervaring als klankbord voor The Hand Clinic gediend. Hij geeft het stokje over omdat zijn tweede en laatste zittingstermijn is verlopen. The Hand Clinic is hem zeer erkentelijk voor zijn bijzondere inzet.

Vanaf 30 augustus is prof. dr. L. Eijsman benoemd tot lid van de RvT. Hij was onder meer hoofd van het cardio-pulmonaal-chirurgisch centrum in Amsterdam, voorzitter van de MSRC (tegenwoordig RGS) en interim bestuurder, onder andere van het Maasstad Ziekenhuis en heeft dus grote ervaring en affiniteit met zowel de medische als de bestuurlijke aspecten van de zorg. Hij zal een waardevolle bijdrage leveren aan de niet aflatende ambitie van The Hand Clinic om hét expertise centrum voor de hand en pols te zijn.

Met deze benoemingen is de Raad van Toezicht van The Hand Clinic per 30 augustus 2016 als volgt samengesteld:
• Mevrouw mr. J.M. Smit, voorzitter
• De heer drs. H.L. Zilverentant, lid
• De heer prof. dr. L. Eijsman, lid