Fellow Jeroen Smit

Ervaringen van fellow Jeroen Smit

De hand is een uniek onderdeel van het menselijk lichaam met een bijzonder samenspel van botten, gewrichten, ligamenten, pezen, spieren, zenuwen, bloedvaten en huid. Al deze onderdelen moeten goed functioneren, wil de hand als geheel goed kunnen functioneren. Een handchirurg is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van alle aandoeningen van de hand en pols.

In Nederland worden plastisch chirurgen gedurende de opleiding tot specialist het best voorbereid op uitoefening van dit deelgebied van de geneeskunde. De artsen bij The Hand Clinic zijn allen plastisch chirurg en hebben zich bovendien verder bekwaamd op het gebied van de handchirurgie door aanvullend een opleiding in het buitenland te volgen (fellowship), aanvullende cursussen en congressen te volgen, zich te onderwerpen aan internationale examinering, promotie-onderzoek te verrichten, etc.

In navolging van het Nationaal Hand- en Pols Fellowship hebben destijds een aantal handchirurgen werkzaam in de regio Amsterdam het initiatief genomen voor een Amsterdam Hand Fellowship. Doel was en is om meer gespecialiseerde handchirurgen op te leiden in Nederland. Door bundeling van een aantal stages in diverse hand- en polsklinieken, op een steenworp afstand van elkaar gelegen in Amsterdam, kan een fellow in relatief korte tijd ervaring opdoen met het gehele palet van hand- en polsproblemen en zich optimaal voorbereiden op het European Board of Hand Surgery examen (voorheen FESSH-examen).

Het Amsterdam Hand Fellowship wordt volledig bekostigd door The Hand Clinic, waarbij er een aanstelling is voor 0,8 fte. Het fellowship is in samenwerking met de afdelingen Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie van het AMC en VUmc (inclusief reumakliniek Reade) tot stand gekomen en wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH). Twee dagen per week heeft de fellow een zelfstandige programma in The Hand Clinic. De overige twee dagen zijn vrij om naar eigen inzicht in te vullen. Dit kan in het VUmc, AMC, reumakliniek Reade of in The Hand Clinic zelf zijn. Ook is er ruimte, mits goed onderbouwd, om elders mee te lopen.

Hieronder verhaalt Jeroen Smit, fellow vanaf mei 2016 tot april 2017 in The Hand Clinic, over zijn ervaringen.

Mijn ervaringen

Tijdens mijn dagen in The Hand Clinic heb ik goed kunnen ervaren hoe het is om als handchirurg te werken. Ik zag mijn eigen patiënten, die ik ook opereerde. Een groot voordeel hiervan is dat ik een follow-up van mijn eigen handelen had, waardoor ik beter heb ervaren wat bepaalde behandelingen en operaties kunnen inhouden qua resultaat, maar ook qua herstel en beperkingen voor de patiënt. Daarnaast kreeg ik meer routine en leerde ik efficiënter te werken door ingre­pen vaker uit te voeren.

Hoewel ik zelfstandig in The Hand Clinic werkte, was er altijd de mogelijkheid om met een van de andere handchi­rurgen te overleggen. Ook kon ik als ik supervisie wilde bij een complexere ingreep deze inplannen bij een collega, zo­dat we samen opereerden. Hierdoor kreeg ik de kans om op gecontroleerde wijze de complexere hand- en polschirurgie te leren.

In The Hand Clinic is er een goede samenwerking tussen handchirurgen en handtherapeuten. Doordat de handthera­peuten letterlijk een deur verderop zitten, is laagdrempelig overleg altijd mogelijk. Dit zorgde er bij mij voor dat ik me beter bewust ben geworden van de mogelijkheden van hand­therapie en ook sneller en gemakkelijker aanpassingen in mijn beleid kon maken als dit nodig was. Wat fijn werkte was de toegankelijkheid van aanvullend onderzoek. Naast de C-boog heeft The Hand Clinic zijn eigen echografist en sinds kort ook een eigen hand- en pols-MRI (WristViewTM van Aspect Imaging, de eerste in Europa).

In The Hand Clinic heerst een heel goede, collegiale sfeer. Er is bereidheid van iedereen om met je mee te denken om zaken zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ook wordt er elke dag gezamenlijk geluncht (verzorgd door The Hand Cli­nic) waardoor je je collega’s beter leert kennen en je ook over andere dingen dan werk praat. Een bijzonder uitje was het diner (met oneindig veel gangen) met het hele team in een tweesterrenrestaurant in Amstelveen, een jaarlijks festijn rond de jaarwisseling.

In het VUmc, waar het team handchirurgen bestaat uit Marco Ritt, Merel Berkhout en Peter Don Griot, betrof het vaak de grotere en/of complexere problematiek, zoals proxi­male rij-carpectomieën, LCTH’s, correctie-osteotomieën en polsscopieën. Er was daarnaast extra aandacht voor de reu­machirurgie, die werd doorverwezen vanuit reumakliniek Reade, met onder andere polsartrodeses, vingerprotheses en uitgebreidere synovectomieën. Wat voor mij het VUmc bijzonder maakte, is dat ik hier veel ruimte kreeg om te ope­reren. Ik voerde, vaak samen met de aios, zelf de operatie uit en waar nodig stapte het betrokken staflid in.

In het AMC zijn er veel tertiaire verwijzingen, uitgebreidere polsproblemen en correctie-osteotomieën van de radius. Daarnaast is er een apart congenitaal handenspreekuur.

Wat me opviel in het AMC is de goede samenwerking tus­sen de verschillende afdelingen, waardoor er meer mogelijk is. De uitgebreide analyses van polsproblemen door Simon Strackee waren vaak verhelderend en brachten echt wat ex­tra.

Tijdens mijn fellowship heb ik ook op meerdere plaatsen buiten de regio Amsterdam meegelopen. Meerdere keren ben ik in het UMCU geweest om mee te kijken met Arnold Schuurman en Henk Coert. Ik heb in het HAGA ziekenhuis bij Richard Koch een dag mee kunnen kijken bij onder an­dere polsscopieën en de organisatie van het hand- en pols­centrum daar. Ook heb ik met oud-fellow Xander Jacobs in het Diakonessenhuis meegelopen.

Samenvattend is het Amsterdam Hand Fellowship voor mij een waardevolle aanvulling geweest op mijn opleiding. Ik heb me hierdoor verder kunnen ontwikkelen op het gebied van de hand- en polschirurgie. Enerzijds door het zelfstandig te werken en te opereren, maar anderzijds ook door mee te kijken en mee te doen met verschillende ervaren handchi­rurgen. Het feit dat iedereen zijn eigen visie heeft en de ver­kregen tips en tricks maken het extra leerzaam. Daarnaast is het interessant om te zien hoe in de verschillende ziekenhui­zen de handchirurgie is georganiseerd.

Tot slot wil ik graag de aankomende Amsterdam Hand Fel­low, Margriet van Doesburg, veel succes en plezier toewen­sen het komende jaar!


Note van de redactie: Margriet van Doesburg is onze huidige fellow. Zij is hier nog werkzaam tot 18 augustus 2018. Vóór Jeroen Smit waren Jesse van Lieshout, Steven Korteweg en Xander Jacobs fellows van The Hand Clinic.