Expertise

Op de locatie van The Hand Clinic worden ook expertises voor de hand en pols verricht. Deze worden uitgevoerd door C7 Medical B.V. en Uomo Universale B.V. .
De wachttijd voor een expertise bedraagt op 1 september 2019: ca. 1 maand.

• Europees gecertificeerd handchirurg prof. dr. M.J.P.F. Ritt biedt middels C7 Medical B.V. expertises voor de hand en pols aan. In sommige gevallen werkt Prof. dr. Ritt hiervoor samen met andere gespecialiseerde handchirurgen.
• Europees gecertificeerd handchirurg drs. S.F.S. Korteweg biedt middels Uomo Universale B.V. expertise werkzaamheden voor de hand en pols aan.

Expertises voor de hand en pols kunnen worden aangevraagd middels een brief aan C7 Medical B.V. of Uomo Universale B.V., p/a The Hand Clinic, Keienbergweg 8, 1101 GB Amsterdam.

N.B.: The Hand Clinic verzorgt alleen de locatie van het onderzoek, de administratie en de metingen door een handtherapeut.
The Hand Clinic is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de planning, uitvoering of inhoud van de uitgevoerde expertises.