The Hand Clinic is open voor consulten en operaties

The Hand Clinic wil een actieve bijdrage leveren aan de bestrijding van het coronavirus (COVID-19-virus) en daarbij heeft de gezondheid van onze patiënten en medewerkers de hoogste prioriteit. Uiteraard volgt The Hand Clinic daarbij de landelijke (RIVM) en branche (ZKN) richtlijnen.

Wij verzoeken u om ook in deze periode van versoepelingen (indien mogelijk) zonder begeleider binnen te komen en in de kliniek 1,5 meter afstand te blijven houden naar andere wachtende patiënten, behandelaars en medewerkers. Ook in The Hand Clinic geldt het dringende advies om mondkapjes te dragen.


Nu de RIVM-richtlijnen het weer toelaten is de kliniek weer geopend, ook voor niet-urgente hand- en polsproblemen.

Dat betekent voor u:

  • Onze handchirurgen en handtherapeuten maken zoveel mogelijk gebruik van (beeld)bel-consulten. Mocht uit een dergelijk (beeld)bel-consult blijken dat een afspraak in de kliniek noodzakelijk is, dan wordt dit daarna ingepland.
  • Afspraken die zijn afgezegd in verband met de coronamaatregelen (eerste of vervolgconsult bij handchirurg/handtherapeut, diagnostiek of operatie): u bent benaderd voor een nieuwe afspraak (per telefoon of mail).
  • Nieuwe afspraken: patiënten met een nieuwe verwijzing worden door onze medewerksters benaderd met de vraag of zij de voorkeur hebben voor een belconsult, een beeldbelconsult of een consult in de kliniek.


Heeft u een afspraak in onze kliniek?

Heeft u een afspraak voor een consult of operatie in The Hand Clinic gekregen, en krijgt u of een van uw huisgenoten alsnog koorts, verkoudheidsklachten of griepverschijnselen? Neem dan telefonisch contact op met The Hand Clinic en blijf thuis.

Om verspreiding van het coronavirus (COVID-19-virus) te beperken, verzoeken wij u om (indien mogelijk) zonder begeleider naar binnen te komen. Begeleiders kunnen eventueel in de auto wachten. Bij binnenkomst in de kliniek verzoeken wij u de handen goed schoon te maken met de handalcohol die hiervoor ter beschikking is. Aan de balie kunt u zich bij de baliemedewerkster (die achter een plexiglas scherm zit) melden. Uw temperatuur wordt gemeten en daarna kunt u plaats nemen in onze ruime wachtkamer.
Wij verzoeken u om ook in de kliniek 1,5 meter afstand te houden naar andere wachtende patiënten, behandelaars en medewerkers.

Wij doen er alles aan om verspreiding te voorkomen. In The Hand Clinic moeten onze medewerkers echter uw handen aanraken voor onderzoek en behandeling. Onze medewerkers hanteren daarbij strikte hygiëneregels en reinigen vóór en ná ieder consult hun handen om besmetting te voorkomen. In de spreekkamers hebben de chirurgen en therapeuten een plexiglazen scherm met een uitsparing waardoor zij uw handen kunnen onderzoeken. Ook worden al onze operatie- en behandelkamers dagelijks meerdere malen gedesinfecteerd. In de operatiekamer wordt u door een steriele afscheiding van de operateur en OK assistente gescheiden.

Wij verzoeken onze patiënten zich te houden aan de hygiëneregels die zijn opgesteld door het RIVM:
• Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft
• Was regelmatig uw handen
• Schud geen handen
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjesWij nemen geen risico’s. Samen werken wij veilig.