Huisregels

The Hand Clinic heeft de volgende huisregels:

Roken

Roken in en om de kliniek is verboden. Buiten is roken toegestaan in de daarvoor bestemde rookzones. Dit rookbeleid geldt ook voor de elektrische sigaret.

Alcohol, drugs en wapens

Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs in de kliniek is niet toegestaan. Bezit van wapens en andere gevaarlijke voorwerpen is verboden.

Diefstal en vandalisme

Bij diefstal en/of vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.

Fotograferen en filmen

Medewerkers van de kliniek en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan.

Cameratoezicht

Er is cameratoezicht in en om de kliniek.

Aansprakelijkheid

U wordt geacht zelf over uw eigendommen te waken. The Hand Clinic is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers.

Aanwijzingen medewerkers en overtredingen

Aanwijzingen van medewerkers van The Hand Clinic dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van de kliniek.

Agressie, geweld en intimidatie

Agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt in de kliniek niet getolereerd.
Bij ongewenst gedrag worden direct maatregelen genomen, in het ergste geval kunnen patiënten of bezoekers die zich misdragen een kliniekverbod krijgen. Hierbij werken we nauw samen met de regionale politie en justitie.
Bij incidenten beschikken medewerkers over speciale maatregelen en instructies om rechtstreeks in contact te treden met de regiopolitie. Als het nodig is, is deze zeer snel aanwezig.
Als bewust gedragsregels overschreden worden kan The Hand Clinic sancties opleggen aan de overtreder. Dit kan in de vorm van een waarschuwing (= gele kaart). In geval van herhaling van de overtreding of een ernstige overtreding kan de behandelovereenkomst opgezegd worden (= rode kaart) en krijgt de overtreder tevens een kliniekverbod.
Incidenten worden gemeld en geregistreerd, dit laatste geldt ook voor gele en rode kaarten. Als er sprake is van een strafbaar feit, doen medewerkers aangifte bij de politie. Dankzij de nauwe samenwerking met politie en justitie krijgt de overtreder direct een proces-verbaal. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.