Inspectie lovend over The Hand Clinic

In het definitieve rapport naar aanleiding van een algemeen toezichtsbezoek aan The Hand Clinic op 20 april 2011 is de conclusie van de Inspectie van de Gezondheidszorg:

“De inspectie is van mening dat in The Hand Clinic sprake is van verantwoorde zorg. De visie en het beleid is gericht op kwaliteit, kwaliteitsverbeteringen en veiligheid voor patiënten. De medische expertise is groot. Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zitten direct/dicht bij de uitvoering. Verbeteringen zijn altijd mogelijk en hier is oog voor. De organisatie is enerzijds formeel (procedures, werkwijzen) en anderzijds zijn contacten collegiaal en informeel.”