Algemene voorwaarden

The Hand Clinic maakt gebruik van de voor alle ZKN-leden van toepassing zijnde algemene consumenten voorwaarden.