Kwaliteit

The Hand Clinic is vanaf de oprichting gericht op kwaliteit.

Er zijn klinische paden ingericht voor groepen patiënten die hierdoor op een snellere en eenduidige manier geholpen kunnen worden.

De methodiek van het klinische pad leidt tot een standaard behandelplan voor een patiëntengroep.

Het doel van een klinisch pad is het verlenen van patiëntgerichte, doelmatige zorg. Het klinisch pad geeft aan welk traject een patiënt doorloopt en wie op welk moment welke acties onderneemt, hetgeen tevens leidt tot minder complicaties.

Prestatie-indicatoren

Alle Nederlandse ziekenhuizen verstrekken jaarlijks informatie aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. Deze zogenaamde basisset ‘Prestatie-indicatoren Ziekenhuizen’ omvat een dertigtal zorginhoudelijke en bedrijfsvoerings gerelateerde gegevens, waaronder het aantal postoperatieve wondinfecties, het ziekteverzuim en het aantal klachten.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook op de website van www.zorginzicht.nl.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.