Gegevens Patiëntendossier

Onder andere de volgende gegevens worden opgeslagen in het Elektronisch Patiëntendossier.

Personalia

 • naam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • geboortedatum en -plaats
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • geslacht
 • burgerlijke staat

Financieel en administratief

 • verzekeringsgegevens
 • betalingsinformatie
 • verwijzend arts
 • huisarts
 • contactadres

Medisch, sociaal en psychologisch

 • anamnese
 • beroep
 • gegevens na onderzoek
 • diagnose complicaties
 • behandelgegevens
 • ontslaggegevens
 • indicatie
 • risicogegevens