Publicaties

Onderstaand is een lijst van boeken en uitgaven op handchirurgisch en handtherapeutisch gebied die (mede) geschreven zijn door teamleden van The Hand Clinic, of waarin teamleden hoofdstukken hebben gepubliceerd.

Voor een volledige lijst van alle wetenschappelijke publicaties van de teamleden zie de desbetreffende CV’s.