Publicaties

Onderstaand is een lijst van boeken en uitgaven op handchirurgisch en handtherapeutisch gebied die (mede) geschreven zijn door teamleden van The Hand Clinic, of waarin teamleden hoofdstukken hebben gepubliceerd.

Voor een volledige lijst van alle wetenschappelijke publicaties van de teamleden zie de desbetreffende CV’s.

Biomechanical studies on ulnar-sided ligaments of the wrist.Proefschrift van Ritt. Amsterdam, AMC, 1995, ISBN 90-9008564-5.
The Wrist. A review of the literature.O.a. door Ritt en Strackee. Amsterdam, AMC, 1998, ISBN 90-804121-1-2.
De bovenste extremiteit I.M.m.v. Ritt. Leiden, Boerhaave Commissie, 1999, ISBN 90-6767-428-1.
Fundamentals of hand and wrist imaging.M.m.v. Ritt. Berlijn, Springer Verlag, 2001, ISBN 3-540-67854-9.
The ulnocarpal region of the wrist: morphological, biomechanical, radiological and surgical considerations.Proefschrift van Schuurman. Utrecht, UMCU, 2002, ISBN 90 393 2970 2.
Dromen mag.Oratie van Ritt. Amsterdam, VUmc, 2002, ISBN 90-5383-814-7.
Chirurgie bij kinderen: Leerboek voor verpleegkundigen.M.m.v. Ritt. Utrecht, Lemma bv, 2002, ISBN 90-5189-6115.
Compendium De Pols.O.a. door Ritt. Utrecht, Lemma bv, (1e druk 1999), 2e druk 2003, ISBN 90-5189-863-0. Wordt nu uitgegeven als Atlas van de Pols (zie hieronder).
Hand Surgery.M.m.v. Ritt. Philadelphia, Lippincott, Williams&Wilkins, 2004, ISBN 0781728746.
Atlas of the Hand Clinics.M.m.v. Ritt. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 2004, ISSN 1082-3131. On tendon transfer surgery of the upper extremity in cerebral palsy.
Reuma Chirurgie Congressen 2005: Reumachirurgie en infectie en Hypermobiliteit en hyperlaxiteit.M.m.v. Ritt. Tilburg, Nerass, 2005, ISBN-10:90-810905-1-8, ISBN-13:378-90-810905-1-3.
Handletsels.M.m.v. Ritt, Schuurman en Strackee. Geen ISBN, 2005, gratis te verkrijgen via het secretariaat van respectievelijk de NVSHA en de NVvH (zie links).
Sport-medisch Formularium.M.m.v. Ritt en Videler. Houten, Bohn, Stafleu en Van Loghum Healthcare, (1e druk 1994), 3e druk 2005, ISBN 90 313 4073-1.
Oefentherapie voor chronische onbegrepen polsklachten.Door Videler, Kreulen, Ritt en Strackee. Amsterdam, AMC-UvA, (1e druk 1999), 3e druk 2006, ISBN 10: 90-804121-5-5, ISBN 13: 978-90-804121-5-6.
Ehlers-Danlos syndroom, een multidisciplinaire benadering.M.m.v. Schuurman. Amsterdam, Boom, 2005, ISBN 90-5352-979-9
Handboek Kinder-traumatologie.M.m.v. Schuurman. Utrecht, de Tijdstroom, 2006, ISBN 90-5898-063-4