Symposium vol

Het geaccrediteerde symposium voor huisartsen, spoedeisende hulpartsen en fysiotherapeuten is helemaal vol geboekt. U kunt zich nog wel op een wachtlijst laten zetten, zodat we u kunnen berichten wanneer iemand onverhoopt mocht uitvallen.

Bij genoeg animo zullen we het symposium in 2013 herhalen.