De directie

De directie is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van The Hand Clinic. Een van de hoofdtaken is het ondersteunen en faciliteren van de handchirurgen en handtherapeuten in het primaire zorgverleningsproces. De directie is verantwoordelijk voor het zorgbeleid, het financieel-economisch beleid, het facilitair- en huisvestingsbeleid, voor de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening en van de ondersteunende processen en activiteiten. De directie zorgt er voor dat de organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving.

De bedrijfsvoering is erop gericht de processen zo efficient mogelijk te laten verlopen zodat de primaire doelstellingen van The Hand Clinic (i.e. hoog kwalitatieve behandelingen met korte wachttijden in een prettige omgeving voor de patiënten) kunnen worden gehaald.

Uiteraard worden de handchirurgen en handtherapeuten inhoudelijk hierbij betrokken.

De administratie

De directie heeft voor veel taken de ondersteuning van de administratie.