De handchirurg

De hand is een uniek onderdeel van het menselijk lichaam met een bijzonder samenspel van botten, gewrichten, ligamenten, pezen, spieren, zenuwen, bloedvaten en huid. Al deze onderdelen moeten goed functioneren, wil de hand als geheel goed kunnen functioneren. De onderlinge relatie tussen al deze structuren is delicaat en zeer verfijnd. Juist door zijn bouw is de hand een kwetsbaar orgaan: er is geen “ruimte voor reserves”, de “bandbreedte” is zeer smal. Een letsel of aandoening van elk van bovengenoemde structuren kan het gebruik van de hand (of pols) gemakkelijk verstoren. Ieder van ons ondergaat gedurende zijn leven gemiddeld tweemaal een handtrauma en zal éénmaal een niet-traumatische aandoening van zijn hand krijgen waarbij telkens weer een risico op blijvend functieverlies bestaat.

Een handchirurg is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van alle aandoeningen van de hand en pols.

In Nederland worden plastisch chirurgen gedurende de opleiding tot specialist het best voorbereid op uitoefening van dit deelgebied van de geneeskunde. Onze artsen zijn allen plastisch chirurg en hebben zich bovendien verder bekwaamd op het gebied van de handchirurgie door aanvullend een opleiding in het buitenland te volgen (fellowship), aanvullende cursussen en congressen te volgen, zich te onderwerpen aan internationale examinering, promotie-onderzoek te verrichten, etc. Bovendien hebben zij allen een zeer ruime ervaring op dit gebied. Tenslotte: het merendeel van onze teamleden is tevens werkzaam als handchirurg in een universiteitsziekenhuis.

Uiteraard streven onze handchirurgen voortdurend naar de meest optimale én kwalitatief meest hoogstaande zorg voor patiënten met aandoeningen van de hand en pols door continue (inter)nationale bij- en nascholing.