The Hand Clinic kiest voor ChipSoft

Afgelopen woensdag 21 maart heeft The Hand Clinic, een nieuw te openen zelfstandige kliniek voor de behandeling van aandoeningen aan de hand en pols in Amsterdam, de overeenkomst ondertekend voor levering en implementatie van het CS-EZIS (Elektronisch Zorg Informatie Systeem) van zorgautomatiseerder ChipSoft.

Het CS-EZIS wordt geïmplementeerd in de gehele kliniek, die medio april dit jaar haar deuren opent. Een belangrijk onderdeel daarvan is de integrale vorming en inrichting van het EPD. In het CS-EZIS is dat EPD niet een enkel pakket met een aantal patiëntgerichte functies, maar wordt het opgebouwd vanuit de diverse registraties vanuit de andere modules van het CS-EZIS. De veelzijdigheid en flexibiliteit van het CS-EZIS maakt zo’n EPD mogelijk en biedt de gebruiker een werkomgeving op maat en geeft een logische structuur aan alle informatie die bij de patiënt is geregistreerd. Een andere belangrijke reden voor The Hand Clinic om te kiezen voor ChipSoft is de unieke mogelijkheid van het CS-EZIS om diverse rapportages op basis van statusgegevens te genereren.

Monika R. Ritt-Fischer, directeur van The Hand Clinic: “Onze kliniek wil de beste zorg op een specifiek aandachtsgebied leveren en daar hoort wat ons betreft ook het beste Elektronisch Patiënten Dossier bij. Natuurlijk betekent dit in het begin extra werk om alles goed op te zetten en in te richten, maar we hopen hiermee de beoogde efficiënte bedrijfsvoering, waaronder ook de facturering richting de zorgverzekeraars, te ondersteunen. ChipSoft heeft als extra voordeel dat wij straks op alle statusgegevens kunnen sorteren – een feature die geen andere leverancier ons kon bieden. Hierdoor wordt wetenschappelijk onderzoek – onze handchirurgen en handtherapeuten werken immers ook allemaal in universitaire medische centra – zeer vereenvoudigd. Wij hebben voor het CS-EZIS gekozen omdat dit ons de meeste flexibiliteit biedt in het aanmaken van specifieke zorgpaden en de hele inrichting van het EPD. ChipSoft is voor een zelfstandig behandelcentrum zoals het onze relatief een grote investering, maar wij menen dat wij deze investering op termijn weer terugverdienen door het gebruiksgemak. ChipSoft is immers niet voor niets een van de grootste softwareleveranciers van grote ziekenhuizen!”

Met de introductie van het CS-EZIS met de daarbij horende inrichting van een uitgebreid EPD is The Hand Clinic uitstekend uitgerust om informatie direct en vanuit diverse perspectieven en disciplines te benaderen. Zo kan efficiënt en doelmatig worden gewerkt en wordt ICT optimaal ingezet om het primaire proces volledig te ondersteunen.

Zie de ChipSoft en de ICTZ website.