The Hand Clinic scoort goed in onderzoek van Elsevier Weekblad naar 'Beste particuliere klinieken 2018'

The Hand Clinic scoort goed in onderzoek van Elsevier Weekblad naar ‘Beste particuliere klinieken 2018’

Waar kan de patiënt het beste terecht voor een nieuwe knie, handoperatie, borstvergroting of rimpelvuller? Elsevier Weekblad vergeleek in april 2018 in totaal 231 particuliere klinieken voor twaalf behandelingen. Eén van de behandelingen betreft het verhelpen van het Carpaal Tunnel Syndroom. The Hand Clinic is één van de 23 particuliere klinieken die deze operatie uitvoert en kreeg hierin een goede beoordeling.

Keurmerk Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

Uit het onderzoek ‘Beste klinieken 2018’ van Elsevier Weekblad blijkt dat het keurmerk van branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) een begin van garantie is op goede en veilige zorg. Van de klinieken die boven het landelijke gemiddelde scoren, heeft 71 procent het keurmerk; van klinieken die onder het gemiddelde blijven, heeft 63 procent géén keurmerk.

De beoordeling

De particuliere klinieken zijn beoordeeld op grond van verplicht aangeleverde kwaliteitsgegevens aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, en aan het Zorginstituut Nederland. De 251 voor het onderzoek gebruikte indicatoren zijn opgesteld door de sector zelf, gebaseerd op afspraken van artsen met Inspectie, verzekeraars en patiëntenorganisaties.

De beoordeling rust op twee pijlers: de organisatie en de uitvoering. Bij de organisatie gaat het erom of de kliniek alles in het werk stelt om de zorg rond de patiënt goed te regelen – van administratie, bijhouden van patiëntdossiers en onder meer infecties, tot en met functioneringsgesprekken met de medisch specialisten. Bij de uitvoering gaat het om het proces rond de behandeling zelf: of patiënten medicijnen op tijd krijgen, de pijn wordt gemeten of hoe snel ze met klachten terecht kunnen.

Wilt u het complete artikel van Elsevier Weekblad hierover lezen? Klik dan hier.