Uitreiking certificaat Handfellowship

Gedurende de lustrumvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie is het certificaat voor het Amsterdam Handfellowship aan Drs. Jesse van Lieshout uitgereikt.