Diagnosebehandelcombinaties

Op 1 januari 2005 is gestart met een nieuw bekostigings- en honoreringssysteem voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Dit systeem is gebaseerd op Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s).

Wat is een DBC?

Een Diagnose Behandeling Combinatie is het geheel van activiteiten en verrichtingen van ziekenhuis en medisch specialist, voortvloeiend uit de zorgvraag van de patiënt. De Diagnose Behandeling Combinatie geeft dus de totale behandeling van de zorgvraag van de patiënt weer.

Een DBC heeft wel een maximale doorlooptijd van 365 dagen, waardoor niet altijd de gehele behandeling in één DBC verwerkt is. Bij patiënten met een chronische aandoening, die blijvend onder behandeling zijn, worden binnen die ene behandeling dus wel meerdere DBC’s geregistreerd (en gefactureerd).

De DBC-systematiek geldt ook voor zelfstandige behandelcentra. In segment A zit ongeveer 30% van de behandelingen in een ziekenhuis. Deze DBC’s zijn geclusterd in productgroepen per specialisme. In zo’n productgroep zitten DBC’s die in dezelfde prijsklasse vallen. Per productgroep is een gemiddeld tarief vastgesteld. Voor elke DBC uit de productgroep geldt dit tarief. De DBC is dus een gemiddelde en kan meer of minder omvatten dan in uw specifieke situatie van toepassing is.

The Hand Clinic verricht groene DBC’s in het B-segment, hetgeen betekent dat het verzekerde zorg betreft en door de zorgverzekering vergoed wordt.