Vergoeding handchirurgie

The Hand Clinic verricht groene DBC’s in het B-segment, hetgeen betekent dat het verzekerde zorg betreft in de basisverzekering en door de zorgverzekering vergoed moet worden.

In de basisverzekering wordt de inhoud en omvang van de verzekerde zorg omschreven, en die is voor iedereen gelijk. Een zorgverzekeraar heeft echter de mogelijkheid om in de polisvoorwaarden onderscheid te maken tussen gecontracteerde zorg en niet gecontracteerde zorg. Dit komt doordat zorgverzekeraars niet verplicht zijn om overeenkomsten te sluiten met alle zorgaanbieders. Zij mogen zelf kiezen met welke zorgaanbieders zij contracten afsluiten en of ze contracten willen afsluiten. Dit werkt door in de basisverzekering van de verzekerde. Wanneer sprake is van gecontracteerde zorg kan de verzekerde zich richten tot een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft.

De verzekerde echter altijd het recht om de zorg van een niet gecontracteerde zorgaanbieder te betrekken. Dit gebeurt dan tegen een door de zorgverzekeraar te bepalen vergoeding. Dit kan een beperkte vergoeding zijn. In de basisverzekering moet omschreven zijn op welke wijze de vergoeding beperkt zal worden.

De polisvoorwaarden kunnen dus verschillen op het punt van gecontracteerde of niet gecontracteerde zorg en wel of niet een beperking van de vergoeding bij niet gecontracteerde zorg.

The Hand Clinic heeft met alle zorgverzekeringen afspraken gemaakt over de vergoeding van de behandelingen, die allemaal binnen de basisverzekering vallen!